کلیدواژه‌ی فرودگاه

مکان label

گِیت در فرودگاه به معابر ویژه‌ای گفته می‌شود که برای عبور و مرور مسافران و کادر پرواز و خدمه هواپیما از پایانه‌های مسافر ...

واژگان label

لَندینگ برگرفته از واژۀ انگلیسی Landing است و به معنای فرود آمدن می‌باشد. معمولا به فرود هواپیما در فرودگاه، لندینگ و به ...