کلیدواژه‌ی فرستادن

واژگان label

ایفاد به معنای فرستادن و ارسال کردن است. ایفاد می‌گردد به معنی ارسال می‌شود و تقدیم می‌گردد است و اصطلاحی است که بیشتر د ...

شبکه‌های اجتماعی: فوروارد در شبکه‌های اجتماعی به معنی فرستادن پیغام یا پست یک شخص به یک شخص دیر می‌باشد. این امکان توسط ...