کلیدواژه‌ی عکاسی

هنر label

به کارگاه‌های هنری که یک یا چند هنرمند در آن مشغول به انجام کارهای هنری هستند، آتلیه گفته می‌شود. آتلیه برگرفته از واژۀ ...

به چهره‌ای که دارای قابلیت‌های خاص و ویژه در عکاسی یا سینما باشد فتوژنیک گفته می‌شود. معمولا کسانی که چهره‌ی فتوژنیک دار ...

هنر label

پرتره یا به طور صحیح عکاسی پرتره، شاخه‌ای از عکاسی است که در آن از چهره انسان عکس‌برداری می‌شود. عکاسی پرتره انواع مختلف ...