کلیدواژه‌ی علاقه

عِجقم لفظ عامیانه واژۀ عشقم است که در حالت لوس‌بازی برای ابراز علاقه و محبت به کار می‌رود. این لفظ مانند واژۀ عجیجم (عزی ...

عشق به معنای دوست‌داشتن، دلباختگی، علاقه و شیفتگی است. عشق حسی است که به معنای دوست داشتن فردی یا چیزی است. همچنین احساس ...

از شما به ما رسیده یعنی شما همواره ما را مورد لطف خود قرار داده‌اید. این جمله نوعی ابراز علاقه به فرد است و به معنی تشکر ...

کراش به معنی علاقه و نظر داشتن به یک شخص است بدون این که به او گفته شود و یا متوجه این علاقه شود. همچنین می‌توان به آن ع ...