کلیدواژه‌ی عشق اینترنتی

لانگ دیستنس برگرفته از عبارت انگلیسی Long distance به معنای مسافت طولانی است. این اصطلاح برای بیان کردن نوعی از رابطه‌ی ...