کلیدواژه‌ی عشق

تریپ لاو اصطلاحی عامیانه است و به معنای حالت عاشقانه و عاشقانه‌طور می‌باشد. تریپ به معنای حالت است و لاو یا همان Love به ...

کراش به معنی علاقه و نظر داشتن به یک شخص است بدون این که به او گفته شود و یا متوجه این علاقه شود. همچنین می‌توان به آن ع ...

اِکس یا ex به دوست قبلی و رابطه عاطفی با فردی که در گذشته بوده و حالا تمام شده است گفته می‌شود. به طور دقیق‌تر به آن در ...

لانگ دیستنس برگرفته از عبارت انگلیسی Long distance به معنای مسافت طولانی است. این اصطلاح برای بیان کردن نوعی از رابطه‌ی ...

دورت بگردم اصطلاحی برای ابراز احساسات دوست داشتن یک شخص است. معنای این جمله این است که شخص، مخاطب خودش را تا جایی دوست د ...