کلیدواژه‌ی عروسی

بله‌بران مراسمی است که در آن خانواده‌های عروس و داماد برای شرایط ازدواج با هم توافق کنند و خانواده داماد جواب قبول و بله ...

خالتور به شخصی گفته می‌شود که در مجالس شادی مانند عروسی، مجلس را گرم می‌کند و معمولا با آواز، آهنگ و موسیقی این کار را ا ...