کلیدواژه‌ی عایق آب

اشیاء label

واترپروف برگرفته از عبارت انگلیسی Waterproof است و به معنای ضد آب می‌باشد. به هر چیزی که در مقابل آب و رطوبت عایق باشد، ...