کلیدواژه‌ی عالی جناب

واژگان label

عالیجناب به معنای بزرگوار و والاگهر می‌باشد. از این واژه برای احترام گذاشتن و بالابردن مخاطب استفاده می‌کنند و معمولا به ...