کلیدواژه‌ی ضمانت

گارانتی به معنای ضمانت‌نامه می‌باشد. گارانتی تعهد سازنده، فروشندۀ کالا یا ارائه‌دهنده خدمات است در قبال خریدار و مشتری خ ...