کلیدواژه‌ی شیر

خوراکی label

لاته یا کافه لاته نوعی نوشیدنی قهوه‌است از ترکیب اسپرسو با شیر بخار داده شده تهیه می‌شود. کافه لاته در لغت به معنای قهوه ...

خوراکی label

کاپوچینو نوعی نوشیدنی گرم است که از قهوه با اسپرسو دوبل و کف شیر بخار داده شده تهیه می‌شود. ریشه این نوشیدنی به کشور ایت ...

ضرغام به معنای شیر درنده می‌باشد و می‌تواند به معنای شجاع، دلاور و قوی به کار برود. از جمله مترادف‌های ضرغام می‌توان واژ ...