کلیدواژه‌ی شگفتی

انگشت به دهان ماندن اصطلاحی است به معنای حیرت زده و شگفت زده شدن، به گونه‌ای که از تعجب زیاد انگشت روی دهان بماند. به طو ...

جَل الخالق اصطلاحی است که در عامیانه هنگام تعجب کردن و شگفت‌زده شدن گفته می‌شود. معنای جملۀ جل الخالق، "عظيم و جليل است ...

سورپرایز، واژه‌ای با ریشه‌ی انگلیسی است به معنای تعجب یا شگفتی و یک حالت روانی زودگذر است که انسان‌ها و حیوانات در مواج ...