کلیدواژه‌ی شکم

ورزش label

سیکس پک برگرفته از عبارت انگلیسی Six Pack است و در لغت به معنای شش تکه می‌باشد. در ورزش بدنسازی به حالتی گفته می‌شود که ...