کلیدواژه‌ی شکلک

استیکر برگرفته از واژۀ انگلیسی Sticker است و به معنای برچسب یا کاغذ خود چسب است. در پیام‌رسان‌ها استیکر، تصویر یا شکلکی ...