کلیدواژه‌ی شریک

شرکت با مسئولیت محدود نوعی شرکت است و در صورتی که ورشکسته شود و نتواند جوابگوی طلبکاران باشد، تنها سرمایه سهامداران از ب ...

واژگان label

پارتنر برگرفته از واژۀ انگلیسی Partner است و در لغت به معنای شریک، یار و همسر می‌باشد. در فرهنگ غربی وقتی دختر و پسری نا ...