کلیدواژه‌ی سیمکارت

رومینگ اصطلاحی در ارتباطات بی‌سیم می‌باشد و به معنای گسترش سرویس اتصال در مکانی غیر از مکانی که آن سرویس ثبت شده است، می ...

موبایل label

PUK برگرفته از عبارت Personal Unlocking Key است و به معنای کلید بازگشای شخصی می‌باشد. PUK اصطلاحی مربوط به سیمکارت موبای ...

موبایل label

طرح رجیستری، طرحی است برای ثبت و مشخص کردن مالک تجهیزاتی که با سیمکارت کار می‌کنند مانند موبایل و تبلت. هدف اصلی طرح رجی ...

USSD سرواژۀ عبارت Unstructured Supplementary Service Data است و امکانی برای ارسال پیام و درخواست بر بستر شبکۀ ارتباطی هم ...

ترابردپذیری شماره تلفن همراه فرایندی است که مشترک تلفن همراه می‌تواند با حفظ شماره تلفن همراه خود از یک اپراتور تلفن همر ...