کلیدواژه‌ی سیاسی

سیاست label

به شخصی که عهده‌دار شغلی در زمینۀ رابطۀ سیاسی با کشورهای دیگر است، دیپلمات گفته می‌شود. در واقع دیپلمات فردی است که دارا ...

سیاست label

دیپلماسی به معنای شیوه‌ها و فنون سیاسی برای ارتباط با کشورهای دیگر می‌باشد. در وقع دیپلماسی دانش ارتباط میان سیاست‌مدارا ...

سیاست label

در سیاست، لابی یک عمل و حرفه ویژه است که منظور آن تلاش برای گسترش نفوذ یک دیدگاه و دیدگاه مشخص در دستگاه حکومتی یک کشور ...

سیاست label

ائتلاف در سیاست به معنای به هم پیوستن و اتحاد دو یا چند گروه یا سازمان برای رسیدن به اهدافی خاص می‌باشد و معمولا این‌گون ...

سیاست label

پروپاگاندا یا تبلیغات سیاسی گونه‌ای ارتباط است که در آن، اطلاعات هماهنگ و جهت‌دار برای بسیج افکار عمومی از طریق تبلیغات ...