کلیدواژه‌ی سپری شدن

واژگان label

اکسپایر برگرفته از واژۀ انگلیسی Expire است و به معنای منقضی شدن، سپری شدن و سرآمدن ست. اصطلاحا اگر از چیزی استفاده می‌کن ...