کلیدواژه‌ی سقف

اشیاء label

لوستر چراغ آویزه‌ای است از جنس شیشه، چینی، یا فلز که دارای تزئینات مختلفی می‌باشد و از سقف آویزان می‌شود. لوستر شاخه‌ای ...

مکان label

شبستان به قسمتی از مسجدهای بزرگ گفته می‌شود که دارای سقف است. معماری شبستان‌ها به این شکل است که فضاهای سرپوشیده و دارای ...

اشیاء label

سانروف یا Sunroof به محفظه‌ای در سقف برخی از خودروها گفته می‌شود که قابلیت باز و بسته شدن دارد. به طور کلی، هر صفحه‌ای ک ...