کلیدواژه‌ی سرور

رایانه label

ویندوز نام یک سیستم‌عامل ساخته شده توسط شرکت مایکروسافت است که انواع گوناگونی دارد که برای رایانه، موبایل و سرور ارائه م ...