کلیدواژه‌ی سایت

URL سرواژۀ عبارت Uniform Resource Locator است و به معنی "مکان یکنواخت منبع" می‌باشد و به نشانی وب گفته می‌شود. URL مشخص‌ ...

"یعنی چه" بستری است برای یافتنِ معنی عبارت‌ها و واژه‌های خاصی که می‌خواهید در مورد آنها بیشتر بدانید. از واژه‌هایی که به ...