کلیدواژه‌ی روان

ورزش label

یوگا در لغت به معنای یکپارچه‌سازی، یگانگی و کنترل کردن است. یوگا عنوان ورزشی جسمی و فکری می‌باشد که برای نخستین بار در ش ...

روانکاو، یک روان‌شناس است که در درمان اختلالات روانی از رویکردها و شیوه‌های درمانی روانکاوی بهره می‌گیرد و افزون بر داشت ...