کلیدواژه‌ی روابط

سیاست label

دیپلماسی به معنای شیوه‌ها و فنون سیاسی برای ارتباط با کشورهای دیگر می‌باشد. در وقع دیپلماسی دانش ارتباط میان سیاست‌مدارا ...

جی اف یا GF سرواژۀ عبارت Girlfriend می‌باشد و به معنای دوست دختر است. دوست‌دختر عنوانی است که به یک همدم یا یک دوست مؤنث ...