کلیدواژه‌ی رمیکس

موسیقی label

ریمیکس برگرفته از واژه‌ی انگلیسی Remix و به معنای بازترکیب کردن یا ترکیب دوباره می‌باشد. این اصطلاح بیشتر در موسیقی به ک ...