کلیدواژه‌ی رسم

بله‌بران مراسمی است که در آن خانواده‌های عروس و داماد برای شرایط ازدواج با هم توافق کنند و خانواده داماد جواب قبول و بله ...

به لوازم‌های کودک مانند لباس و سایر موارد که پدر و مادر عروس موقع تولد نخستین فرزند او فراهم می‌کنند و به خانۀ داماد می‌ ...

گلریزان یکی از سنت‌های کهن ایرانیان است و عملی می‌باشد که طی آن چندین نفر برای کمک به شخصی یا گروهی کمک‌های مالی و دیگر ...

به کلام یا کاری که گفتن یا انجام‌دادن آن به دلیل ممنوعیت‌های شرعی یا عرفی ناپسند باشد، تابو گفته می‌شود. در واقع آن دسته ...

واژگان label

بدعت در لغت یعنی ابتکار، نوآوری، رسم نو، آیین نو و سنت ستیزی. بدعت رسم یا آیین تازه‌ای است که مورد پذیرش قرار نگرفته یا ...