کلیدواژه‌ی رستوران

به رستوران‌ها و غذاخوری‌های ساده، کوچک و کم کیفیت که معمولا غذاهای ارزان‌قیمتی هم دارند، در عامیانه سگ پزی گفته می‌شود. ...

کترینگ یا کِیترینگ، به صنعت آماده‌سازی و پخت غذا و نوشیدنی در یک محل و سِرو آن در محلی دیگر گفته می‌شود. کترینگ برگرفته ...