کلیدواژه‌ی رابطه عاشقانه

اِکس یا ex به دوست قبلی و رابطه عاطفی با فردی که در گذشته بوده و حالا تمام شده است گفته می‌شود. به طور دقیق‌تر به آن در ...

لانگ دیستنس برگرفته از عبارت انگلیسی Long distance به معنای مسافت طولانی است. این اصطلاح برای بیان کردن نوعی از رابطه‌ی ...