کلیدواژه‌ی دیدگاه

واژگان label

فیدبک برگرفته از واژۀ انگلیسی Feedback است و به معنای بازخورد و عکس‌العمل می‌باشد. در واقع فیدبک یا همان بازخورد، نظرات ...

واژگان label

بازخورد به معنای عکس‌العمل است و در عامیانه به آن فیدبک هم گفته می‌شود. در واقع بازخورد، نظرات و دیدگاه‌هایی است که پیرا ...

ریپلای برگرفته از واژه انگلیسی Reply به معنای پاسخ و جواب است. در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها امکانی است که با استفا ...

کامنت یا comment، واژه‌ای انگلیسی به معنای اظهار نظر یا دیدگاه می‌باشد. در شبکه‌های مجازی، کامنت امکانی است برای اظهار ن ...