کلیدواژه‌ی دوربین

سینما label

پلان در اصطلاح سینما، به صحنۀ ساکن یا متحرکی گفته می‌شود که بدون قطع‌کردن و در یک نوبت فیلم‌برداری می‌شود. از نظر فنی پل ...

دیافراگم در دوربین عکاسی به تیغه‌هایی گفته می‌شود که درون لنز قرار گرفته‌اند و با گشاد و تنگ شدن، میزان عبور نور را از ر ...

هنر label

کَمِرا من برگرفته از عبارت Camera Man می‌باشد و به معنای فیلمبردار یا کسی که مسئول فیلمبرداری با دوربین است. Camera به م ...