کلیدواژه‌ی دوربين مداربسته

فناوری label

اصطلاح cctv مخفف کلمه (Closed-circuit television) به معنی دوربين مداربسته است. دوربین‌های مداربسته معمولا برای نظارت بر ...