کلیدواژه‌ی دندان

لَمینت در بحث دندانپزشکی، لایه‌ای همرنگ دندان‌ها است که برای اصلاح رنگ و یا اصلاح طرح دندان‌ها استفاده میشود. این روزها ...

علمی label

فلوراید نوعی دهان‌شویه است که به جهت تقویت و جلوگیری از پوسیدگی دندان‌ استفاده می‌شود. در واقع فلوراید ماده‌ای معدنی است ...

به ضِرس قاطع یعنی از روی یقین و زمانی گفته می‌شود که بخواهید با قاطعیت تمام از چیزی دفاع کنید و بگویید کاملا بر آن یقین ...