کلیدواژه‌ی دنبال کردن

فالو بک یا Follow Back اصطلاحی است که در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام به کار می‌رود و به این معناست که اگر فردی شما ...

فالویینگ یک واژه انگلیسی است که به صورت Following نوشته می‌شود و در لغت به معنای پیروی است. در شبکه‌های اجتماعی مانند ای ...

فالو یک واژه انگلیسی است که به صورت Follow نوشته می‌شود و در لغت به معنای دنبال کردن و پیروی کردن است. در شبکه‌های اجتما ...