کلیدواژه‌ی دفاع

ورزش label

در فوتبال به بازیکن میانی هافبک گفته می‌شود که جایگاهش بین مدافع و مهاجم می‌باشد. هافبک‌ها در زمین موقعیت‌ها و وظایف مخت ...

واژگان label

فرافِکنی یعنی نسبت‌دادن ناآگاهانه اعمال، عیب‌ها و امیال ناپسند خود به دیگران که در واقع، ساز و کاری دفاعی به‌شمار می‌آید ...