کلیدواژه‌ی دستگاه

فناوری label

گجت یا Gadget به معنای ابزارک است و به ابزارها، وسایل و تجهیزات معمولا کوچک و نوینی گفته می‌شود که در آن‌ها فناوری جدیدی ...

پانچ نوعی نوشیدنی است که ترکیب آب‌میوه، تکه‌ها میوه و گاهی نوشیدنی‌های گازدار یا آبجو تهیه می‌شود. همچنین پانج در اصطلاح ...

مکانیزم یا مکانیسم به معنای سازوکار می‌باشد. در واقع به روال انجام دادن و به نتیجه رسیدن یک هدف، مکانیزم گفته می‌شود. هم ...