کلیدواژه‌ی درصد

پورسانت برگرفته از واژه‌ای فرانسوی است و به معنای حق دلالی، درصد و میزان سود می‌باشد. در واقع پورسانت، درصدی است که شخصی ...