کلیدواژه‌ی درست کردن

واژگان label

رگلاژ یا ریگلاژ به معنای تنظیم‌کردن و درست کردن می‌باشد و اصطلاحی است که معمولا برای تنظیم کردن قسمت‌های مختلف یک دستگاه ...