کلیدواژه‌ی دایرکت

No Direct اصطلاحی است در شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام و به معنای دایرکت ندهید می‌باشد. زمانی که فردی این اصطلاح ر ...