کلیدواژه‌ی حمل و نقل

ترابری به معنای حمل و نقل است و به جابه‌جاکردن مردم، کالا و هرچیز دیگری از جایی به جای دیگر گفته می‌شود. واژهٔ ترابری از ...