کلیدواژه‌ی تگ

تگ برگرفته از واژۀ انگلیسی Tag به معنای برچسب است. تگ کردن در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام اصطلاحی است به معنای نام ...