کلیدواژه‌ی ترور

بادیگارد به معنای محافظ شخصی می‌باشد. محافظ شخصی یا بادیگارد فردی است که از شخصی محافظت می‌کند، که این شخص غالباً صاحب ق ...