کلیدواژه‌ی تحریم

سیاست label

بایکوت به معنای تحریم، طرد کردن و منع کردن می‌باشد. در واقع بایکوت، تصمیم دسته‌جمعی چند شخص، شرکت، یا کشور برای قطع رواب ...

سیاست label

برجام سرواژه‌ی عبارت "برنامه جامع اقدام مشترک" است و توافق‌نامه‌ای است بر سر برنامه هسته‌ای ایران که میان ایران و کشورها ...