کلیدواژه‌ی بین المللی

ورزش label

فیفا یا FIFA سرواژه عبارت Fédération Internationale de Football Association است و به معنای فدراسیون بین‌المللی فوتبال می ...