کلیدواژه‌ی برنامه

فناوری label

اتوماسیون یا Automation به معنای خودکارسازی می‌باشد. این واژه برگرفته از زبان یونان باستان است که به معنی خود فرمان است. ...

پُرتابل برگرفته از واژۀ انگلیسی Portable است و به معنای قابل حمل می‌باشد. در واقع به هر چیزی که نیاز به نصب و قرارگیری خ ...

رایانه label

نرم‌افزار بخشی از رایانه است که دربرگیرنده داده‌ها یا دستورهای کامپیوتر است و برخلاف سخت‌افزار می‌باشد که اجزای تشکیل ده ...

اَپ خلاصه‌شده‌ی واژۀ اپلیکیشن است. در انگلیسی به صورت App نوشته می‌شود و برگرفته از واژۀ Application می‌باشد. در اصطلاح ...