کلیدواژه‌ی برزیل

ورزش label

سلسائو لقب تیم ملی فوتبال برزیل است و در لغت به معنای منتخبین و انتخاب شده‌ها می‌باشد. سبز و زردها، سلاطین سامبا و قناور ...