کلیدواژه‌ی بدنسازی

ورزش label

سیکس پک برگرفته از عبارت انگلیسی Six Pack است و در لغت به معنای شش تکه می‌باشد. در ورزش بدنسازی به حالتی گفته می‌شود که ...

ورزش label

به سالن ورزشی و در کل مکانی که در آن ورزشکاران به ورزش‌کردن می‌پردازند، GYM گفته می‌شود و برگرفته از واژه‌ی gymnasium می ...