کلیدواژه‌ی ایمیل

هرزنامه برابر پارسی واژۀ اسپم است و به محتوای تبلیغاتی و مزاحم در فضای مجازی گفته می‌شود. از آنجایی که در ابتدا محتوای ا ...

اسپم برگرفته از واژۀ انگلیسی Spam است و برابر پارسی آن هرزنامه و جفنگ می‌باشد. اصطلاح اسپم در فضای مجازی به کار می‌رود و ...

رایانامه برگردان فارسی واژه ایمیل است. ایمیل یا Email به نامه‌ای دیجیتالی گفته می‌شود که در شبکه‌ای رایانه‌ای از یک فرست ...