کلیدواژه‌ی ایتالیا

خوراکی label

کاپوچینو نوعی نوشیدنی گرم است که از قهوه با اسپرسو دوبل و کف شیر بخار داده شده تهیه می‌شود. ریشه این نوشیدنی به کشور ایت ...

خوراکی label

آفوگاتو نوعی نوشیدنی ایتالیایی است که با قهوه تهیه می‌شود. این نوشیدنی معمولاً از مخلوط کردن یک شات اسپرسو داغ با بستنی ...

خوراکی label

اسپاگتی نوعی غذا با ریشۀ ایتالیایی است که در عام آن را به عنوان ماکارونی هم می‌شناسند. در واقع اسپاگتی، نوعی پاستای استو ...