کلیدواژه‌ی اپلیکیشن

واژگان label

یوزر یا User به معنای کاربر یا استفاده‌کننده می‌باشد. در واقع به شخصی گفته می‎شود که از چیزی استفاده می‌کند. این اصطلاح ...

اَپ خلاصه‌شده‌ی واژۀ اپلیکیشن است. در انگلیسی به صورت App نوشته می‌شود و برگرفته از واژۀ Application می‌باشد. در اصطلاح ...