کلیدواژه‌ی انرژی هسته ای

سیاست label

برجام سرواژه‌ی عبارت "برنامه جامع اقدام مشترک" است و توافق‌نامه‌ای است بر سر برنامه هسته‌ای ایران که میان ایران و کشورها ...