کلیدواژه‌ی اندام

پزشکی label

اورولوژی شاخه‌ای از پزشکی است که به بررسی و درمان بیماری‌های دستگاه ادراری مردان و زنان و اندام‌های تناسلی مردان می پردا ...

خوراکی label

اُرگانیک یعنی طبیعی، طبیعت گرا و ترکیب شده با طبیعت. در کشاورزی به محصولات طبیعی که تراریخته نبوده ارگانیک گفته می‌شوند ...